Att möta patienter med annan kulturell bakgrund - NanoPDF

1143

Sjuksköterskans erfarenhet av transkulturell - UPPSATSER.SE

Sjuksköterskan upplevde brist i sin transkulturella kunskap och önskade därmed ett ökat kunskapsutbud inom transkulturell omvårdnad. Närstående beskrevs ofta besöka patienten i större grupper vilket upplevdes problematiskt av sjuksköterskan. sjuksköterskan har kunskap om och förståelse fö Utbildning i r hur vården ska anpassas. transkulturell omvårdnad efterfrågades av sjuksköterskor och även om en utbildningstotal - satsning inte är möjlig, så visar resultatet att någon form av grundläggande utbildning i Sjuksköterskan upplevde brist i sin transkulturella kunskap och önskade därmed ett ökat kunskapsutbud inom transkulturell omvårdnad.

  1. Transperfect translations
  2. Bästa whiskyn systembolaget
  3. Gotgatan 103
  4. Vad menas med fattig i anden
  5. Lesson 8.1 entrepreneurs answers

av M Candell · 2018 — Sjuksköterskan måste vara kompetent nog att hjälpa individer att bibehålla eller återerövra hälsa, på ett sätt som är anpassat till patientens kulturella bakgrund (  av A Persson · 2007 — Nyckelord: Enkät, kommunikation, patient, sjuksköterska, transkulturell omvård- nad. Page 3. 3. THE NURSE´S. TRANSCULTURAL CARE. av J Bolinder · 2013 — Patienters uttryck för smärta kunde enligt sjuksköterskor skifta beroende på kultur.

Transkulturell omvårdnad - DiVA

Den vänder sig bland annat till studenter och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och beskriver hur man kan förstå och hjälpa familjerna att anpassa sig på ett bra sätt. Download Citation | On Jan 1, 2007, Sima Gavanlooi published Transkulturell omvårdnad | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate För studenter på kursen Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård kurskod 7KS011 . Syftet med kursen är att du som student ska förstå sjuksköterskeprofessionens framväxt och kompetensområden samt tillägna dig kunskaper om begrepp och teorier i huvudområdet omvårdnad. För att kunna utföra god transkulturell omvårdnad menar Leininger (2002) att det är viktigt att sjuksköterskan är öppen och lär sig om patientens samt de närståendes unika kultur.

Transkulturell omvårdnad sjuksköterskan

Till dig som tar beslut om människors liv och hälsa

Transkulturell omvårdnad sjuksköterskan

TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD Att bemöta patienters kulturella behov – en litteraturstudie Författare: Karin Berg Handledare: Ingela Berggren Enskilt arbete i omvårdnad, 10 poäng, fördjupningsnivå 1 Sjuksköterskeprogrammet, 120 p, SSK 02:V Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur Maj 2004 Transkulturell omvårdnad Sjuksköterskan och antropologen Madeleine Leininger definierade transkulturell omvårdnad som ett humanistiskt och vetenskapligt forskningsområde där människans kulturarv står i fokus. Leininger bemärkte att etiska, moraliska och juridiska kunskaper är mycket viktiga inom omvårdnad. Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturell bakgrund. [1] Man studerar skillnader och likheter, både mellan och inom olika kulturer, men också mellan olika generationer. med detta är att sjuksköterskan ska kunna ge kulturellt förenlig, kompetent och medkännande omvårdnad till alla patienter (Narayanasamy, 2003). Jirwe et al.

Transkulturell omvårdnad sjuksköterskan

Nyckelord Vårdrelation, transkulturell omvårdnad, sjuksköterskans förhållningsätt , kulturell kompetens, kommunikation. Page 3. 2.
Taxi ha noi

Transkulturell omvårdnad sjuksköterskan

Kultur är något som är individuellt och då under ständig förändring. 1.4.2 Kulturbaserad och transkulturell omvårdnad Madeleine Leininger behandlar teorin om kulturbaserad och transkulturell omvårdnad. Denna teori är känd för sin breda holistiska och kulturspecifika fokus för att ge meningsfull vård i Transkulturell omvårdnad Svensk sjukvård ska sträva efter en transkulturell medvetenhet, trots att sjuksköterskorna sällan har utbildning i ämnet. Teorin transkulturell omvårdnad hjälper sjuksköterskorna att bli kulturellt kompetenta genom att få ökad medvetenhet om sig själva och förståelse för andra kulturella värderingar, attityder och religioner (Jirwe, Gerrish & Emami, 2006).

Leininger bemärkte att etiska, moraliska och juridiska kunskaper är mycket viktiga inom omvårdnad. Att sjuksköterskan inte har kulturell kompetens kan leda till att relationen med patienten inte skapas. Slutsats: Kulturkompetens inom omvårdnad är en viktig aspekt vid omvårdnad av patienter med olika kulturer. Kulturell mångfald bland patienter är en av de utmaningar som sjuksköterskor står inför. Språk som ett verktyg för kommunikation har en stor betydelse för en effektiv relation och bemötande mellan sjuksköterskan och föräldrar om transkulturell omvårdnad. sjuksköterskan har kunskap om och förståelse fö Utbildning i r hur vården ska anpassas.
Knut ståhlberg rapport

Möjlighet till  Omvårdnaden är en process som initieras av sjuksköterskan genom att sätta har också varit att ta hänsyn till vårdsituationers transkulturella sammanhang. Madeleine Leininger och transkulturell omvårdnad. Engelsk Hon är den första sjuksköterskan som professionellt kombinerat ämnesområdena antropologi och  16 aug 2020 Beskriva och värdera hur omvårdnad kan tillämpas utifrån transkulturellt perspektiv. Sjuksköterskan som arbetsledare i omvårdnaden. av M Candell · 2018 — Sjuksköterskan måste vara kompetent nog att hjälpa individer att bibehålla eller återerövra hälsa, på ett sätt som är anpassat till patientens kulturella bakgrund (  av A Persson · 2007 — Nyckelord: Enkät, kommunikation, patient, sjuksköterska, transkulturell omvård- nad.

Language, sv. Country of Publication, se. Search. Sign In Create Free Account. Corpus ID: 108281064. Sjuksköterskans upplevelse av transkulturell omvårdnad : -en systematisk litteraturstudie. psykiatrisk vård upplever vårdandet inom ramen för ett transkulturellt möte med sjuksköterskor, kulturellt och lingvistiskt olika patienter, transkulturell, psykiatri  Transkulturella sjuksköterskor — Transkulturella sjuksköterskor, i allmänhet, är sjuksköterskor som agerar som specialister, generalister och  Ämnesord Sjuksköterska, svensk sjukvård, transkulturell omvårdnad, upplevelse.
Bli officer flashback

socialdemokraternas valaffischer 2021
ersättning sjukdom
sector alarm jobb lön
andre luftballong nordpolen
trafikplanerare nobina
mekonomen verkstad västerås tunbytorp
arrival stream free online

Utbildningsplan - Sjuksköterskeprogrammet - vsjsk HKR.se

Syftet med studien var att identifiera vilken specifik kunskap som sjuksköterskan behöver för att ge god omvårdnad till den muslimska patienten, då främst i det palliativa skedet. Genom en litteraturstudie granskades åtta vetenskapliga artiklar med generellt fokus på transkulturell omvårdnad, i synnerhet omvårdnad till muslimer. TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD Att bemöta patienters kulturella behov – en litteraturstudie Författare: Karin Berg Handledare: Ingela Berggren Enskilt arbete i omvårdnad, 10 poäng, fördjupningsnivå 1 Sjuksköterskeprogrammet, 120 p, SSK 02:V Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur Maj 2004 Transkulturell omvårdnad Sjuksköterskan och antropologen Madeleine Leininger definierade transkulturell omvårdnad som ett humanistiskt och vetenskapligt forskningsområde där människans kulturarv står i fokus. Leininger bemärkte att etiska, moraliska och juridiska kunskaper är mycket viktiga inom omvårdnad. Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturell bakgrund. [1] Man studerar skillnader och likheter, både mellan och inom olika kulturer, men också mellan olika generationer. med detta är att sjuksköterskan ska kunna ge kulturellt förenlig, kompetent och medkännande omvårdnad till alla patienter (Narayanasamy, 2003).


Håglös betydelse
manpower test booster

JÄMLIK VÅRD OCH HÄLSA - Svensk sjuksköterskeförening

Engelsk Hon är den första sjuksköterskan som professionellt kombinerat ämnesområdena antropologi och  Hur kan jag som sjuksköterska lindra patientens lidande? transkulturell omvårdnad 137 Madeleine Leininger – sjuksköterska och antropolog  Extended title: Omvårdnadsteorier i klinisk praxis, Lena Wiklund Gustin, omsorg - transkulturell omvårdnad 137; Madeleine Leininger - sjuksköterska och  Omvårdnad utgör sjuksköterskans professionella ansvarsområde och innebär att Ett gender-, transkulturellt- och internationellt perspektiv beaktas under hela  sjuksköterskan vara en omvårdnadsexpert och kunna vara självständig, kunna ta beslut. rörande patientens Transkulturell omvårdnad. Bemötande i vården ur  Sofie Bäärnhielm är kvar på Transkulturellt centrum, nu som chef med 23 anställda, bland annat läkare, sjuksköterskor, tandsköterska,  Inom vård och omsorg behövs ett gemensamt förhållningssätt baserad i en tydlig För att kunna erbjuda värdig omvårdnad behöver patienten och dennes Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv. Läs mer  Den yrkesroll som har bäst förutsättningar att se patientens omvårdnadsbehov är sjuksköterskan. Sjuksköterskan har den kunskap och den kompetens som  En litteraturstudie om humorns betydelse i omvårdnaden.