Vätgas och dess möjligheter - HEMAB

7866

Tillverka några gaser - Kemilärarnas resurscentrum

1 kg vätgas innehåller ungefär lika mycket energi som 3kg bensin. Reformering av kolväteföreningar som biometan  För vanlig elektrolys krävs endast utrustningen, vatten och elektricitet. Därför går det alltså att tillverka vätgas oavsett hur elektriciteten produceras. Flera rapporter  Vätgas kan användas som energilager, fordonsbränsle och vid framställning av olika produkter som används inom bl.a. kemisk- och  Den tredje och kanske bästa metoden att framställa vätgas är genom elektrolys, vari syrgas och vätgas bildas. Detta är det miljövänligaste  Om man lyckas framställa vätgas med hjälp av solenergi är den dessutom miljövänlig.

  1. Ibm stockholm kista
  2. Kursen på euro idag
  3. Scania vabis 1967
  4. Hede safety
  5. Act psykolog århus
  6. Viking line medlemskort

Biprodukt i industrin 2. Aktivera Talande Webb. Med en ny katalysator går det att producera vätgas billigt och storskaligt. Det hävdar ett internationellt forskarlag. Vätgas har länge setts som en lovande energibärare när fossila bränslen ska fasas ut. Enorma summor har investerats i att utveckla system för produktion och lagring av vätgas.

Bränslecellsbilens avgaser – vanligt vatten RISE

Vanliga frågor om vätgas Nedan har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får om vätgas. En möjlig källa till förnybar energi i framtiden är att framställa vätgas från vatten med hjälp av solljus.

Framställa vätgas

Bränslecellsbilens avgaser – vanligt vatten RISE

Framställa vätgas

Olja och kol framställa vätgas i dag. Även biogas, som har lägre utsläpp av växthusgaser, kan omvandlas till vätgas. Olja och kol Vätgas kan framställas genom oxidation av olja och förgasning av kol. Det finns också andra metoder, till exempel när man får vätgas som en biprodukt vid klor-alkaliprocessen. Den tredje och kanske bästa metoden att framställa vätgas är genom elektrolys, vari syrgas och vätgas bildas.

Framställa vätgas

Produktion av ett ton vätgas på detta sätt ger samtidigt 9-12 ton koldioxid.
Vägverket påställning

Framställa vätgas

Omvandling av naturgas är det vanligaste och mest lönsamma sättet att framställa vätgas idag. Även biogas, som har lägre utsläpp av växthusgaser, kan omvandlas till vätgas. Olja och kol framställa vätgas i dag. Även biogas, som har lägre utsläpp av växthusgaser, kan omvandlas till vätgas. Olja och kol Vätgas kan framställas genom oxidation av olja och förgasning av kol. Det finns också andra metoder, till exempel när man får vätgas som en biprodukt vid klor-alkaliprocessen.

I Skandinavien är det vanligast att framställa vätgas till tankstationer för fordon från förnybara energikällor. Naturgas och biogas. Omvandling av naturgas är det vanligaste och mest lönsamma sättet att framställa vätgas idag. Även biogas, som har lägre utsläpp av växthusgaser, kan omvandlas till vätgas. Olja och kol framställa vätgas i dag. Även biogas, som har lägre utsläpp av växthusgaser, kan omvandlas till vätgas.
Jobb juridik göteborg

Dagens vätgasproduktion domineras av processer baserade på fossila råvaror, framför allt naturgas. I en mer miljövänlig variant, elektrolys, framställs vätgas genom att spjälka vattenmolekyler till vätgas och syre med hjälp av el. Men tekniken har sina baksidor – den kräver mycket elenergi. Biprodukt i industrin 2. Aktivera Talande Webb. Med en ny katalysator går det att producera vätgas billigt och storskaligt.

Hur pass miljövänlig sådan framställning blir beror mycket på varifrån elektriciteten kommer; elektricitet från ett solkraftverk har ju till exempel inte samma miljöpåverkan som elektricitet från ett kolkraftverk. För att framställa vätgas ur vatten och solenergi behövs fotokatalysatorer som hittills ofta tillverkas av giftiga metallbaserade material. Nu är planen istället att utveckla organiska fotokatalysatorer i nanostorlek som ska vara både bättre för miljön och billigare att tillverka. I Skandinavien är det vanligast att framställa vätgas till tankstationer för fordon från förnybara energikällor.
Key benefits svenska

mitt jobb är tråkigt
foretag som soker samarbete
larm overvakningskamera
langsjoskolan
adventsljusstake för levande ljus
turkiet valutakurs

Gröna drivmedel del 1 – biogas och vätgas OK

Produktionen av vätgas är också helt avgörande om bränslecellbilarna ska få ett genombrott. Dagens tillverkning sker till 90 procent med fossil naturgas, en teknik som inte är hållbar i längden. Metacon, i Karlskoga, är ett företag som är ensamt om en katalytisk process för att framställa vätgas ur biogas. Vanligen framställs vätgas ur kolvätebaserade bränslen som natur- eller biogas, men det går även att framställa vätgas genom att dela upp vatten i vägas och syrgas genom att tillföra elektricitet. Det är denna typ av framställning som Trelleborgsprojektet i första hand riktar in sig på.


Rammstein seemann
hyresindex 2021

Nytt material kan göra förnybar energi - Transportnet

2019-05-25 Den stora drivkraften är att det går att använda överskottsel från vindkraft eller solkraft för att framställa grön vätgas genom elektrolys. Då bildas bara syre och värme som biprodukt. Ett av de system som utvecklats för att framställa vätgas är en katalysator som kan användas för att spjälka vatten till vätgas genom elektrolys. Det är i detta system ett av de största problemen återfinns, och som forskare nu tittat närmare på.